Çərşənbə, 29.06.2022, 19:55
İnformatikanın məktəbdə tədrisi
Baş səhifə Qeydiyyat Giriş
e-mail: informatik-az@mail.ru · RSS
Menyu
Fotoşəkillər
Kateqoriyalar
1
2
Giriş forması
Sorğu
Müəllim kimi informatika dərslərində tez-tez istifadə edirəm:
Cavabların sayı: 8801
Faydalı keçidlər

 • ict.edu.az
 • ict.az
 • telekommunikasiya.edu.az
 • İnf-math.narod.ru
 • Millibyte.az
 • kayzen.az/blog/informatika
 • alqoritm.ucoz.org
 • mincom.gov.az
 • Facebook-da
  Təqdimatlar
  Statistika

  Onlayn: 3
  Ziyarətçilərin sayı: 3
  Qeydiyyatdan keçənlərin sayı: 0


   Rəsmi sənəədlər
  Baş səhifə » Rəsmi sənədlər


  Proqram V-XI sinif dərslikləri əsasında hazırlanmışdır.

  Bu proqram fənn kurikulumunun informatika fənni üçün müəyyən etdiyi 4 (“İnformasiya və informasiya prosesləri”, “Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma”, “Kompüter, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri”, “Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması”) məzmun xətti üzrə 8 əsas və 75 alt standartın tələblərinin reallaşdırılması ilə bağlı təlim materiallarını əhatə edir.

  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 149 | Tarix: 12.01.2022

  İnformatika kurikulumu (I-XI siniflər)    

  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 1952 | Tarix: 01.10.2016

  НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
  по развитию информационного общества в Азербайджанской Республике на 2014-2020 годы

  02.04.2014 [22:14]

  Утверждено Распоряжением Президента

  Азербайджанской Республики

  от 2 апреля 2014 года

   

  1.Введение

  Основными направлениями стратегии дальнейшего развития Азербайджанской Республики являются достижение устойчивого экономического роста и прогресса за счет развития ненефтяного сектора и диверсификация экономики. С этой целью предусматриваются сокращение фактора природных ресурсов и обеспечение преимущества ненефтяного фактора в составе внутреннего валового продукта, а также в формировании государственного бюджета страны, создание и развитие мощных мотивационных механизмов для расширения применения инноваций в экономике. Обеспечение социально-экономического развития всех регионов Азербайджанской Республики на уровне современных требований и повышение конкурентоспособности экономики с использованием имеющихся ресурсов и географического положения создадут условия для того, чтобы национальная продукция заняла достойное место на мировом рынке. Данные цели нашли отражение в «Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» (далее – Концепция), утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2012 года номер 800. Главная цель Концепции - повышение в предстоящие восемь-десять лет внутреннего валового продукта в Азербайджанской Республике в 2 раза в основном за счет развития ненефтяного сектора и обеспечение данного роста за счет создания в республике основанной на знаниях экономики инновационной направленности. Одной из основных опор такого развития являются информационные и коммуникационные технологии (далее – ИКТ). ИКТ, как новый экономический сектор, обладающий высокими темпами роста, играют роль современной и многофункциональной инфраструктуры, а также ведущей силы всестороннего социально-экономического прогресса....

  Скачать весь материал здесь.

   

  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 1207 | Tarix: 04.05.2016  MÜNDƏRİCAT
  Giriş
  I. İnformatika təliminin məzmunu
  1.1. Ümumi təlim nəticələri
  1.2. Məzmun xətləri
  1.3. Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri
  1.4. Fəaliyyət xətləri
  1.5. Məzmun standartları
  I sinif
  II sinif
  III sinif
  IV sinif
  V sinif
  VI sinif
  VII sinif
  VIII sinif
  IX sinif
  X sinif
  XI sinif
  1.6. Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya
  II.Təlim strategiyaları
  2.1. İnformatika təliminin təşkilinə verilən əsas tələblər
  2.2. İnformatika təliminin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar barədə
  2.3. Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr
  2.4. İnformatika fənninin məzmun standartlarının şərhi
  III. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
  Tezaurus
  Resurslar
  İstifadə olunmuş ədəbiyyat
  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 2654 | Tarix: 12.05.2013

  İNFORMATİKA

  1. İnformatika və onun əsas anlayışları

  İnformatika elmi, onun predmeti və tərkib hissələri. İnformasiya, onun xassələri, formaları və təsvir üsulları. İnformasiya prosesləri (ötürülməsi, qəbulu, saxlanması və emal olunması). İnformasiya miqdarının ölçü vahidləri. İnformasiyanın kodlaşdırılması. Say sistemləri. Natural ədədlərin onluq say sistemindən digər say sistemlərinə və əksinə keçid üsulları.

  ...
  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 9263 | Tarix: 28.11.2012

  1-6 7-12 13-14
  Copyright İsaNaida © 2022
  PYTHON 3.4
  ALPLogo
  Info-Ko
  Fəxr edirik


  Elan
  Bölmələr
  MÜSABİQƏ
  Azərbaycanda İKT
  Axtarış
  Video